När samlingen i moskén förrättar bönen innan dess tid

Publicerad: 2010-08-18
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (43)

 

Fråga: Vad skall vi i Kairo göra när de kallar till bönen innan dess tid har gått in och till och med låser moskén innan dess tid har gått in?

Svar: Förrätta bönen med samlingen och avse bönen som en frivillig bön. Därefter återvänder du hem och förrättar den obligatoriska bönen med din familj. Detta skall du göra så att du inte skiljer dig från samlingen.

Fråga: Det verkar som om ni anser att det är obligatoriskt att förrätta bönen i samling?

Svar: Absolut. Det är det också.