När råder man hemligt och när råder man offentligt?

Fråga: När råder man hemligt och när råder man offentligt?

Svar: Det skall vara hemligt om handlingen berör endast honom och inte andra människor. I detta fall råder du honom hemligt.

Skulle nyttan däremot vara allmän, skall du inte namnge honom och säga vad han har gjort. I detta fall skall du endast säga att en person har gjort det ena och det andra och att det korrekta är det och det. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade säga:

”Varför gör vissa människor så och så…”

Han nämnde inte deras namn.