När profetens ord inte går i uppfyllelse

publicerad
22.10.2010

Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Qawl al-Mufîd (1/254)

Khawlah bint Hakîm berättade berättade att hon hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Den som slår sig ned på en plats och säger: ”Jag söker skydd hos Allâhs fullkomliga ord från det onda som Han har skapat” kommer inte att skadas av något till dess att han lämnar den platsen.”1

”… kommer inte att skadas av något…” – Ordet ”något” nämns i obestämd, nekande form, vilket betyder att det är allmänt och omfattar all ondska bland djinner, människor och allting annat av uppenbart och dolt till dess att man lämnar platsen. Det är omöjligt att dessa ord inte går i uppfyllelse då de är den sanningsenliges och den betroddes (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord. Om de inte skulle gå i uppfyllelse, beror det på ett hinder och inte på anledningen eller underrättelsen.

Liknande sak gäller de religiösa medel som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) underrättade om och som inte uppfylls. Det beror inte på medlet i sig, utan på ett hinder. Exempel på det är att läsningen av al-Fâtihah botar den sjuke. Det finns människor som läser den utan att botas. Det beror inte på medlet, utan på ett hinder mellan medlet och resultatet. Ett annat exempel är att nämna Allâhs namn i samband med samlag. Det hindrar Djävulen från att skada barnet. Det finns dock barn som skadas av Djävulen på grund av ett hinder som kommer mellan medlet och resultatet. Se därför till att undersöka hindret så att det försvinner så att du upplever resultatet.

1 Muslim (2080).