När profeten såg en man be ensam bakom en rad

Imâm Muhammad bin Yazîd bin Mâdjah al-Qazwînî (d. 275)

as-Sunan (1003)

1003 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Mulâzim bin ´Amr berättade för oss, från ´Amr bin Badr: ´Abdur-Rahmân bin ´Alî bin Shaybân berättade för mig, från sin fader ´Alî bin Shaybân (som tillhörde delegationen) som berättade:

”Vi gav oss iväg till dess att vi anlände till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vi lovade honom trohetseden och bad bakom honom. Därefter bad vi ytterligare en bön bakom honom. Efter bönen såg han en man be ensam bakom raden. Allâhs profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ställde sig ovanför honom i väntan på han skulle bli klar. Därefter sade han till honom: ”Be om din bön. Den som ber ensam bakom raden har ingen bön.”1

1Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (829).