När ni ser oenighet

Publicerad: 19.10.06

Författare: Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (12/196-197)

Ishâq bin Târiq underrättade oss: Ibn Khalîl underrättade oss: al-Labbân underrättade oss: al-Haddâd underrättade oss: Abû Nu´aym underrättade oss: Min morbror Ahmad bin Muhammad bin Yûsuf berättade för oss: Min fader berättade för oss: Jag läste för Muhammad bin al-Qâsim at-Tûsî, Muhammad bin Aslams betjänt: Jag hörde Ishâq bin Râhûyah läsa upp hadîthen:

”Allâh enar inte Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund om villfarelse. Om ni ser oenighet ska ni hålla er till Väldiga folkmassan.”1

En man sade: ”Abû Ya´qûb! Vem är Väldiga folkmassan?” Han svarade: ”Muhammad bin Aslam, hans följeslagare och de som följer honom. Under femtio års tid har jag inte hört att någon vidhåller profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rapporteringar som Muhammad bin Aslam.”2

1Ibn Mâdjah (3950).

2Hilyat-ul-Awliyâ’ (9/239).