När ni ser Allâh med era egna ögon

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (7/1/155-156)

3056 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Varför vände ni era blickar från mig?” De sade: ”Vi tittade på månen.” Då sade han: ”Hur blir det då när ni ser Allâh med era egna ögon?”

Rapporterad av al-Âdjurrî i ”ash-Sharî´ah”, sid. 263-264: Abû Bakr bin Abî Dâwûd berättade för oss: al-Hasan bin Yahyâ bin Kathîr al-´Anbarî berättade för oss: Min fader Yahyâ bin Kathîr berättade för mig: al-Mu´tamir bin Sulaymân berättade för oss, från sin fader, från Aslam al-´Idjlî, från Abû Burdah, från Abû Mûsâ al-Ash´arî som sade:

Medan profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde dem deras religion, vände de sina blickar från honom. Då sade han: ”Varför vände ni era blickar från mig?” De sade: ”Vi tittade på månen.” Då sade han: ”Hur blir det då när ni ser Allâh med era egna ögon?”

Berättarkedjan är bra.

Denna hadith avvisar dels Mu´tazilah och Ibâdhiyyah som dementerar denna väldiga gåva, nämligen de troendes beskådning av sin Herre på Domedagen, dels de som bekräftar Beskådningen och sedermera tolkar den i form av kunskap.