När någon gör mer än följeslagarna

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/421-422)

Fråga: Hadîthen säger:

”Ni kommer att se ned på er bön sett till deras bön, er fasta sett till deras fasta, er läsning sett till deras läsning.”1

Betyder det att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beskrev dem som uppriktiga?

Svar: Nej. Om de hade varit uppriktiga skulle de följt profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De var inte uppriktiga. De besatt en form av ögontjäneri. De dyrkade inkorrekt, de dyrkade överdrivet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade när några följeslagare hade sagt att de planerade sluta äta kött, bara be på natten utan att sova, fasta utan att äta och inte gifta sig:

”Vad gäller mig, fastar jag och jag bryter fastan, jag ber och jag sover, jag äter kött och jag gifter mig med kvinnor. Den som då vänder min Sunnah ryggen är inte från mig.”2

När dessa Khawâridj överdrev med dyrkan och gick över gränsen, blev de extrema. Det är ju villfarelse. Det är klandervärt eftersom de föll i extremism. Följeslagarna var de bästa människorna efter profeterna och de dyrkade Allâh bäst – men dessa bad mer och fastade mer och läste Qur’ânen mer. De läste Qur’ânen, men missförstod den. Att jag läser en enda vers i bönen enligt profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah är bättre än att be hela natten utom profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. De dyrkade överdrivet och vände ryggen åt profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. De är vilsna. Hadîthen är alltså ingen hyllning till dem och inte heller påpekar den deras uppriktighet.

1al-Bukhârî (6/376) och Muslim (2/742).

2al-Bukhârî (5063) och Muslim (1052).