När muslimerna kom till Alexandria

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Djawâb as-Sahîh (1/183)

Abû Hâtim rapporterade i sin ”as-Sahîh” att ´Amr bin al-´Âs (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Jag var ledare för en muslimsk armé som hade anlänt till Alexandria. En av deras stormän sade: ”Välj ut en av era män som jag kan tala med.” Jag sade: ”Ingen annan än jag går.” Jag gick ut och vi hade var sin tolk. Han sade: ”Vilka är ni?” Jag sade: ”Vi är araber. Vi besitter styrka och vi kommer från Allâhs heliga hus. Vi hade det dåligt ställt, åt självdött och blod och angrep varandra. Rätt som det var kom en man som var varken störst eller rikast och sade: ”Jag är Allâhs sändebud till er allesammans.” Han påbjöd oss det okännbara och förbjöd oss det kännbara som våra fäder åtnjöt. Vi beljög honom och förkastade hans budskap. Ett annat folk tog emot honom varefter han bestred oss och segrade. Han övermannade oss, fortsatte mot andra närliggande araber och besegrade även dem. Om araberna jag lämnat bakom mig visste hur bra ni har det, hade alla kommit hit för att ta sin andel.” Mannen skrattade och sade: ”Ert sändebud har talat sanning. Våra sändebud sade samma sak som ert sändebud. Så länge ni följer ert sändebuds order kommer ingen att kunna besegra er. Och om ni gör det vi gjorde och lämnar er profets order, kommer ni varken att bli fler eller starkare än vi.”1

1Ibn Hibbân (1711). al-Haythamî sade:

”Rapporterad av at-Tabarânî. I berättarkedjan finns Muhammad bin ´Amr bin ´Alqamah vars hadîther är goda. Alla andra återberättare är pålitliga.” (Madjma´-uz-Zawâ’id (6/217))