När mormor blir di-moder

Fråga: Jag har blivit ammad av min mormor under två veckors tid. Är jag Mahram till mina mostrars döttrar och är det förbjudet för mig att gifta mig med dem?

Svar: Ja. Din mormor är din di-moder. Du är alltså broder till hennes barn och farbror till hennes barnbarn