När Messias stiger ned till jorden

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (18/61)

´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

ad-Dadjdjâl kommer att uppstå i mitt samfund och stanna fyrtio (jag vet inte om han sade fyrtio dagar, fyrtio månader eller fyrtio år) varvid Allâh sänder ´Îsâ bin Maryam, lik ´Urwah bin Mas´ûd. Han kommer att leta rätt på honom och döda honom.”1

Det vill säga att Allâh kommer att sända ned honom från himlen i egenskap av en domare som ska döma utifrån vår föreskrift. al-Qâdhî (rahimahullâh) sade:

Att ´Îsâ (´alayhis-salâm) ska stiga ned och döda ad-Dadjdjâl är sant och autentiskt enligt Ahl-us-Sunnah, ty det är vad autentiska hadîther vittnar om. I och med att det varken är omöjligt enligt rim och reson eller religion, är det obligatoriskt att bekräfta det. Vissa Mu´tazilah, Djahmiyyah och deras meningsfränder dementerar det och argumenterar med Allâhs (ta´âlâ) ord:

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

Muhammad är inte fader till någon av era män. Han är Allâhs sändebud och den siste av profeterna.”2,

profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Det finns ingen profet efter mig.”3

och muslimernas enighet om att ingen profet kommer efter vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och att hans föreskrift är giltig till Domedagen. Deras bevisning är däremot osund eftersom ´Îsâs (´alayhis-salâm) nedstigning betyder inte att han ska stiga ned i egenskap av en profet med en föreskrift som ska häva vår föreskrift. Varken denna eller någon annan hadîth anvisar något sådant. Faktum är att det har autentiserats att ´Îsâ (´alayhis-salâm) ska stiga ned i egenskap av en rättvis domare som ska döma med vår föreskrift och uppliva av vår föreskrift sådant som folk har ignorerat.

1Muslim (2940).

233:40

3Ahmad (22395), Abû Dâwûd (4252), at-Tirmidhî (2219), Ibn Hibbân (7238) och Abû Nu´aym (2/289). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Mishkât” (5406).