När Messias kommer

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (1/756)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

Och bland Bokens folk finns ingen som inte före sin död tror på honom och han skall vittna mot dem på Uppståndelsens dag.1

Denna vers betyder att ´Îsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lever idag, att hans liv pågår i himlen och att han kommer att stiga ned till jorden innan Domedagen för att beljuga såväl judar som nasaréer som delar motstridiga, motsägelsefulla och osanna uppfattningar om honom. Judarna har en underdriven uppfattning om honom, nasaréerna har en överdriven uppfattning om honom. Judarna nedvärderar både honom och hans moder och beskyller dem för de värsta anklagelserna, nasaréerna överdriver med honom och upphöjer honom från en profets nivå till en gudomlig nivå. Fjärran är Allâh från vad de båda säger.

14:159