När Messias återvänder till jorden

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Taysîr-ul-Karîm, sid. 214

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

”Och bland Bokens folk finns ingen som inte före sin död tror på honom och han skall vittna mot dem på Uppståndelsens dag.”1

Versen kan betyda att alla anhängare till Bokens folk inser sanningen och betror ´Îsâ (´alayhis-salâm) innan de dör. Dock kommer den tron att vara värdelös eftersom den är självklar i det skedet. I så fall är versen en varning för att de inte ska vidhålla sina tillstånd som de kommer att ångra sig för inför döden, än mer på Domedagen.

Den kan också åsyfta ´Îsâs (´alayhis-salâm) död. I så fall betyder versen att Bokens folk kommer att tro på Messias innan han dör. Messias nedstigning till jorden utgör ett stort tecken före Apokalypsen. Det finns många autentiska hadîther som fastställer Messias nedstigning till jorden där han kommer att döda Antikrist och upphäva skyddsskatten. Då kommer Bokens folk att tro på honom tillsammans med de troende. Han kommer att vittna mot deras religioners ogiltighet och klarlägga att de avviker från Qur’ânens föreskrift och det budskap som Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade dem till. Dels har han lärt oss det, dels vet vi att till Messias fullkomliga rättvisa och trovärdighet hör att han bara vittnar sant. Allt som Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förkunnat är sant och allting annat är villfarelse och osant.

14:159