När måste maken försörja sin hustru?

Fråga: När åläggs maken att försörja sin hustru? Är det från och med kontraktet eller när de verkställer äktenskapet?

Svar: Han åläggs det när äktenskapet verkställs. Han försörjer henne när de har verkställt äktenskapet och när han förfogar över henne. Han är inte ålagd att försörja henne så länge hon bor hos sin familj. Om det är han som begär att hon skall stanna hemma hos sin familj, är det han som är ålagd att försörja henne. Och om det är hennes familj som kommer med förslaget, är det de som är ålagda att försörja henne oavsett om äktenskapet är verkställt eller inte.