När lossas knutarna på likets lakan?

Fråga: När lossas knutarna på lakanen?

Svar: De skall lossas när liket har lagts ned i graven och Allâh vet bättre.