När ledaren säger nej till krig

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 316

1510 – Jag frågade Ahmad om en man som vill ut i krig och övernattar i en odling för att eventuellt förhindra människorna från att beväpna sig. Han svarade:

Han ska inte göra det.”

Jag sade:

Vad gör man om ledaren säger att ingen från Anazarb får gå ut i krig?”

Han svarade:

Då går ingen därifrån ut i krig.”