När leasing är det enda sättet

Fråga: En person är i ett fruktansvärt stort behov av en bil. Det enda sättet han kan skaffa sig en bil på är via leasing. Får han göra det?

Svar: Nej. Det är inte tillåtet. Han får härda till dess att Allâh underlättar för honom att köpa en bil. Annars får han åka taxi. När Allâh underlättar det för honom får han köpa en bil.