När kvinnan inte klarar av att bada med vatten

Om kvinnan inte klarar av att bada med vatten måste hon ta Tayammum och be i tid. Den åsikten har de flesta lärda.

ash-Shâfi´îs rättsskola säger dock att hon får tvätta det hon kan och ta Tayammum för resten. Mâliks och Abû Hanîfahs rättsskolor säger att hon inte skall ta Tayammum om hon har tvättat det mesta. Skulle hon däremot endast klara av att tvätta det minsta får hon göra Tayammum. I detta fall är hon inte ålagd att bada.

Den som saknar både vatten och jord får be i tid. Det är den korrekta åsikten. Enligt den korrekta åsikten är personen inte heller ålagd att ta om bönen.