När kvinnan förstörs, förstörs samhället

Publicerad: 2011-04-09
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Föreläsning “Warathat-ul-Anbiyâ'”

 

Fråga: Hur skall en muslim förhålla sig till dem som manar till kvinnlig befrielse. I dagens tidningar står det hur idrottsföreningar för kvinnor kommer att grundas, eller att de åtminstone kommer att komma upp på tal, och att det kommer att spelas matcher i vissa flickskolor.

Svar: Ni vet att islams fiender outtröttligt smider planer mot muslimerna. Till de största planerna som de smider mot muslimerna hör kvinnofrågan. De vet att när kvinnan är förstörd är även samhället förstört. När kvinnan är förstörd, förstörs samhället. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Undvik kvinnornas prövningar. Israeliternas största prövning var i kvinnorna.”

Det är det de vill. De vill förstöra samhället. Det bästa sättet att göra det på är att förstöra kvinnan. När kvinnan är förstörd, förstörs samhället.