När kärleken till en kvinna/man blir avguderi

Kärleksfrågan har fått vissa människor, framför allt kvinnorna, att älska med Allâh i stället för att älska för Allâh. Det har gått så långt att deras hjärtan är mer fästa vid personen de älskar än vad de är vid Allâh (´azza wa djall). Därav talar de alltid om och tänker alltid på personen, både i vaket tillstånd och i sömnen.

Det är en ingen kärlek för Allâh. Det är en kärlek med Allâh och en form av avguderi. På grund av det är människan som hyser sådana känslor skyldig att göra sig kvitt de känslorna på alla möjliga tillåtna sätt. Det får inte ske på förbjudna sätt i form av att ge sig på mannen eller kvinnan och dylikt. Det finns faktiskt människor som behandlar det här problemet med ondska. Det är inte korrekt. Att bota den här sjukdomen med det här botemedlet är förbjudet. Enligt de lärda är det förbjudet att behandla en sjukdom med förbjudna botemedel.

I stället är det möjligt att förtränga den här kärleken med kärlek till Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Läs om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) liv eller historia. Förträng kärleken med andra saker så att det skapas balans i frågan eller så att kärleken till den här personen blir balanserad efter att hjärtat har fäst sig så mycket vid honom att han älskats med Allâh i stället för Allâh.