När kan man dela ut Zakât-ul-Fitr?

Publicerad: 2012-04-19
Författare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: al-Asâlah, nr. 16

 

Fråga: Är det tillåtet att dela ut Zakât-ul-Fitr några dagar eller t.o.m. en vecka innan dess fastställda tid?

Svar: Nej, det är inte tillåtet eftersom det motstrider själva visheten bakom Lagstiftarens mening med utdelningen av Zakât-ul-Fitr. Han vill att de fattiga skall ha nog med föda för att slippa tigga på ´Îd-dagen. Om då denna föda delas ut flera dagar innan ´Îd-dagen, kommer den tveklöst att försvinna pga. denna handling. Den fattige kommer använda denna välgörenhet som han tar emot dessa dagar, för att följaktligen återigen vara hungrig på ´Îd-dagen.

Däremot är det möjligt att låta personen i fråga dela ut sin Zakâh en eller två dagar före pga. dagens förhållanden och eventuella långa avstånd till mottagarplatsen. Det förekommer autentiska rapporteringar som säger att vissa följeslagare brukade tillåta det.