När Ka´bah går sin väg för att besöka Sûfiyyah

Helgonens underverk är bekräftade. I boken ”al-Bahr” heter det:

Om Ka´bah lämnar sin plats för att besöka underverksmänniskor är det tillåtet att be mot dess mark.”1

I boken ”al-Mudjtabâ” står följande:

”Medan människorna stod och bad på Ibn-uz-Zubayrs och al-Hadjdjâdjs tid lyftes byggnaden upp i luften för att återgå till Ibrâhîms och dess ursprungliga grunder.”

1al-Bahr ar-Râ’iq (1/495).