När jag ändå har betalat försäkringen

Fråga: I och med att jag redan har betalat försäkringen undrar jag om jag kan använda den nu?

Svar: Använd inte den. Betala inte den om du kan låta bli att betala den. Men om du är tvungen att betala den, betalar du den som en skatt utan att använda den. Ordna dina behov och din egendom och ta inte folks pengar. Försäkringar är folkets pengar och inte dina pengar. De är folkets pengar. Ta därför inte dem.