När israeliterna var kungar

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (2/43)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاء وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّن الْعَالَمِينَ

“OCH MÛSÂ sade till folket: ”Minns Allâhs välgärningar mot er, mitt folk, hur Han lät profeter uppstå bland er och gjorde er till kungar och skänkte er det som Han inte har skänkt något annat folk i världen!”1

Qatâdah sade:

Deras kungadöme låg i tjänstefolk. De var de första som ägde tjänstefolk.”

Rapporterad av ´Abdur-Razzâq, ´Abd bin Humayd, Ibn Djarîr och Ibn-ul-Mundhir.

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

När en israelit hade en maka, en betjänt och en bostad, kallades han för kung.”

Rapporterad av Ibn Djarîr.

Han sade också:

Maka, betjänt och bostad.”

Rapporterad av ´Abdur-Razzâq, ´Abd bin Humayd och Ibn Djarîr.

Han sade också om:

وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا

… och gjorde er till kungar…”

Det vill säga att ni hade makor och betjänter.”

وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّن الْعَالَمِينَ

… och skänkte er det som Han inte har skänkt något annat folk i världen!”

Det vill säga bland era medmänniskor på den tiden.”

Rapporterad av al-Firyâbî, Ibn Djarîr, Ibn-ul-Mundhir, al-Hâkim som autentiserade den och al-Bayhaqî i ”Shu´b-ul-Îmân”.

15:20