När innovatören saknar bevis mot Ahl-us-Sunnah

al-Bahraynî sade:

Allt han har nämnt har varit för att fastställa att handling utgör ett villkor för en fullkomlig tro. Den dogmen har dagens Murdji’ah som är den femte typen. Därför föll han i Irdjâ’, ty han vill korrigera sina fel med fel.”1

Vet du vad denne lögnaktige Haddâdî syftar på när han skriver:

Allt han har nämnt…”?

Han syftar på imamernas uttalanden när de säger att tron är grunden och handlingen dess gren och fulländning. Syndarens ord:

… har varit för att fastställa att handling utgör ett villkor för en fullkomlig tro.”

är lögn och påhitt mot mig. Orättvist upprepar han det om och om igen. Han och hans sekt Haddâdiyyah är ju tomma på bevis när de bekrigar mig och Ahl-us-Sunnah varför de blir tvungna att ta till sig lögn och falsk förvrängning.

Var har jag sagt det i mina böcker, kassettband och lektioner? Det enda jag gör är att varna för den ideologin då den medför prövningar. Och vad hände med hans krav att han som skall citera en lärd måste nämna alla hans uttalanden helt och fullt?2 Han har inte citerat mig en enda gång från mina böcker eller kassettband där jag säger att handling utgör ett villkor för en fullkomlig tro, än mindre alla mina uttalanden helt och fullt.

1al-Burkân, sid. 31

2al-Bahraynî sade:

Ingen får ta en del av Salafs eller de lärdas ord och sedan tolka dem på eget vis. Man måste granska de lärdas ord till fullo så att man förstår vad de menar.” (al-Burkân, sid. 26)