När imamen ber en femte Rak´ah

Fråga: Om imamen går upp till femte Rak´ah, skall då samlingen sitta kvar och vänta på honom eller avsluta bönen på egen hand?

Svar: Varför uppmärksammar de inte honom? Säg ”Subhân Allâh”. Om han fortsätter be samtidigt som de är övertygade om att det är en extra Rak´ah, så får de inte följa efter honom. Antingen avslutar de bönen på egen hand eller också sitter de kvar och väntar på att göra Taslîm med honom.