När himlen rivs upp

Imâm Muhammad bin Djarîr at-Tabarî (d. 310)

Djâmi´-ul-Bayân (23/389-390)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

السَّمَاء مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا

“Himlen skall rämna och Hans löfte bli verklighet.”1

Himlen kommer att vara tyngd, rämnad och riven av den Dagen. Till de uttolkare som delar det jag har sagt, hör att Muhammad bin Sa´d berättade för mig: Min fader berättade för mig: Min farbror berättade för mig: Min fader berättade för mig, från sin fader, från Ibn ´Abbâs som sade:

“Himlen rivs upp när den Nåderike (´azza wa djall) stiger ned.”

Muhammad bin ´Amr berättade för mig: Abû ´Âsim berättade för oss: ´Îsâ berättade för oss, från Ibn Abî Nadjîh, från Mudjâhid som sade:

”Tyngd av Honom.”

Abû Hafs al-Djubayrî berättade för oss: Mu’ammal berättade för oss: Abû Mawdûd berättade för oss: från al-Hasan som sade:

”Tyngd och sorgsen på Domedagen.”

173:18