När Herren kommer med änglarna i slutna led

Publicerad: 2008-12-14
Författare: Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî
Källa: Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (4/657-658)

 

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

”Och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”1

Det vill säga för att döma Sin skapelse. Detta kommer att ske efter att skapelserna har bett mänsklighetens absolute ledare, Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), medla inför Allâh. Dessförinnan har de bett de fyra övriga största sändebuden. Alla ursäktade sig och sade:

”Jag har inte rätt till det.”

Till sist kommer de till Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som kommer att säga:

”Jag har rätt till den! Jag har rätt till den!”

Han kommer att medla inför Allâh (ta´âlâ) så att Han kommer (ya’tî) för att döma [skapelserna]. Följaktligen kommer Allâh låta honom medla för den frågan.

Detta kommer att vara den första medlingen och den kallas för ”den berömvärda positionen” (al-Maqâm al-Mahmûd). Då kommer Herren (tabârak wa ta´âlâ) att komma (yadjî’) för att döma såsom Han vill. Vid detta skede kommer änglarna att komma (yadjî’ûn) framför Honom i slutna led.

1 89:22.