När helvetet fattar eld

Det har redan angivits att helvetet eldades upp i tretusen år. Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Efter att Allâh (´azza wa djall) hade skapat paradiset och Elden, skickade Han Djibrîl (´alayhis-salâm) till paradiset och sade: ”Titta på det och vad Jag har förberett för dess folk!” Han tittade, kom tillbaka och sade: ”Vid Din makt! Ingen kommer att höra talas om det, utan att de träder in i det.” Då beordrade Han att det täcks med svårigheter. Sedan sade Han: ”Gå och titta på det!” Då sade han: ”Vid Din makt! Jag fruktar att ingen kommer att gå in i det.” Han sade: ”Gå och titta på Elden och vad Jag har förberett för dess folk!” Han tittade, kom tillbaka och sade: ”Vid Din makt! Ingen kommer att höra talas om den för att därefter träda in i den.” Då beordrade Han att den täcks med lustar. Sedan sade Han: ”Gå och titta på den.” Då sade han: ”Vid Din makt! Jag fruktar att ingen kommer att vara kvar utan att de träder in i den.”1

Samurah bin Djundub sade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade hur två änglar kom till honom i sömnen och i den långa drömmen sade han:

”Därefter begav jag mig iväg till dess att vi kom till en man med ett förskräckligt utseende – det mest förskräckliga du kan se. Han stod vid Elden och eldade upp den och gick runt den. Jag sade: ”Vem är detta?” De sade: ”Gå! Gå!”

I slutet av hadîthen sade de:

“Vad gäller mannen med det förskräckliga utseendet vid Elden som eldade upp den och gick runt den, så är det Mâlik, helvetets väktare.”

al-Bukhârî rapporterade den fullkomligt till skillnad från Muslim som endast rapporterade början av den.

Helvetet fattar eld varje dag vid middagen. Muslim rapporterade från ´Amr bin ´Abasah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

“Förrätta morgonbönen. Därefter skall du låta bli att förrätta bönen till dess att solen har gått upp och upphöjt sig. Den går sannerligen upp mellan Djävulens två horn och då faller de otrogna ned på ansikten inför den. Därefter skall du förrätta bönen, eftersom bönen är bevittnad och närvarad, till dess att spjutets skugga försvinner. Därefter skall du låta bli att förrätta bönen eftersom det är då helvetet fattar eld. När skuggan kommer fram, kan du förrätta bönen igen.”2

Abû Hurayrah berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Låt bli att förrätta bönen under middagen till dess att solen lämnar zenit. Det är då helvetet fattar eld och den höga hettan är från helvetets kokande hetta.”3

Ibn Mas´ûd sade:

“Solen går upp mellan Djävulens två horn. Den går inte upp en nivå i himlen, utan att en av Eldens portar öppnas för den. På middagen öppnas samtliga Eldens portar. Vi blev förbjudna att förrätta bönen under tiden som solen gick upp, ned och under middagen.”

al-Bukhârî och Muslim rapporterade från Abû Hurayrah att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Om hettan blir hög, skall ni skjuta upp på bönen. Den höga hettan kommer från helvetets kokande hetta.”4

1 Abû Dâwûd (4744), at-Tirmidhî (2560), an-Nasâ’î (7/3-4) m fl. al-Albânî sade: ”God och autentisk.”  (Sahîh Sunan Abî Dâwûd (3/162))

2 Muslim (832).

3 Ibn Mâdjah (1254).

4 al-Bukhârî (533) och Muslim (645).