När haven blir till eldar

Imâm Ahmad rapporterade med en anmärkningsvärd berättarkedja från Ya´lâ bin Umayyah från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade (i betydelse):

”Havet är helvetet.”

Ya´lâ sade:

”Ser ni inte att Allâh (´jazza wa djall) sade:

نَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا

”För de orättfärdiga har Vi en Eld i beredskap, vars väggar skall omsluta dem”
[1]
?

Jag svär vid Honom i Vars Hand Ya´lâs själ ligger! Jag kommer inte att hamna i den förrän jag stått
framför Allâh (´azza wa djall), och inte ens en av dess droppar kommer att röra vid mig förrän jag träffat Allâh (´azza wa djall).” [2]

Om denna hadîth är autentisk, betyder den att haven kommer att strömma ut på Domedagen och bli till ett enda hav. Därefter kommer det att fatta eld, bli till en eld och slutligen adderas till helvetets eld. Flera av Salaf har tolkat Hans (ta´âlâ) Ord:

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ

”Och haven fattar eld” [3]

på detta sätt. al-Mubârak bin Fadhâlah rapporterade från Kathîr Abû Muhammad från Ibn ´Abbâs som sade:

”Att haven fattar eld betyder att de blir till eld.”

Ibn Abî Dunyâ och Ibn Abî Hâtim rapporterade från Mudjâlid, från ash-Sha´bî, från Ibn ´Abbâs som sade om Hans (ta´âlâ) Ord:

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ

”Helvetet kommer helt visst att innesluta de otrogna” [4] :

”Detta är havet där planeterna kommer att skingras, och solen och månen kommer att lindas in. Sålunda är detta helvetet.” [5]

Ibn Djarîr rapporterade med sin berättarkedja från Sa´îd bin al-Musayyib, från ´Alî som frågade
en jude var helvetet finns. Juden sade: ”I havet.” Då sade ´Alî:

Han har talat sanning. Allâh (ta´âlâ) säger:

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ

”Och haven fattar eld.” [6] ”[7]

Abû Nu´aym rapporterade med sin berättarkedja från Ka´b som sade om Allâhs Ord:

يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ  وَالسَّمَاوَاتُ

”Den Dag då jorden förvandlas till en annan jord och himlarna (till andra himlar).”
[8]
:

”Himlarna kommer att förvandlas till trädgårdar. Även jorden kommer att förvandlas och då ersätts haven med eld.” [9]


[1] 18:29.


[2]
Ibn Abî Dunyâ i ”Sifat-un-Nâr” (185) och al-Bayhaqî ”4/334”.
al-Haythamî sade: ”Rapporterad av Ahmad (4/223) och dess män är pålitliga.”
(Madjma´-uz-Zawâ’id (10/386))

[3] 81:6.

[4] 9:49.

[5] Sifat-un-Nâr (183).

[6] 81:6.

[7] Tafsîr at-Tabarî (30/43).

[8] 14:48.

[9] Hilyat-ul-Awliy⒠(5/373).