När hatas den oliktänkande?

Fråga: Får jag hata en muslim utmed den dåliga trosläran som jag hör från honom utan att diskutera med och råda honom inom det?

Svar: En person med en dålig troslära skall inte älskas. Han älskas inte. Det är obligatoriskt att hata honom. Men om han är okunnig som inte har fått frågan klargjord för sig samtidigt som du har kunskap och kännedom, klargör du den för honom. Du skall klargöra den för honom. Ha inte bråttom med honom förrän du klargör den för honom. Om han då fortsätter med sitt efter att frågan har klargjorts för honom, hatar och avskyr du honom så länge det handlar om trosläran och en dålig troslära.