När görs Sudjûd-us-Sahû innan respektive efter Taslîm?

Fråga 71: När görs Sudjûd på grund av glömska, Sudjûd-us-Sahû, innan respektive efter Taslîm?

Svar: Sudjûd på grund av glömska görs alltid innan Taslîm frånsett vid två fall:

1 – Vid för tidig Taslîm. I så fall är det bäst att göra två Sudjûd efter Taslîm. Beviset för det är Dhûl-Yadayns hadîth.

2 – När man utgår ifrån sin starka aning. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon av er börjar tvivla under sin bön, så skall han eftersträva det korrekta, fortsätta utifrån det, göra Taslîm och sedan två Sudjûd.”1

Han sade att Sudjûd skall vara efter Taslîm. Det är bättre. Annars görs Sudjûd på grund av glömska alltid före Taslîm.

1al-Bukhârî (401) och Muslim (572).