När frågar man studenterna?

Publicerad: 2010-12-09
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Föreläsning: Âdâb-ul-Muftî wal-Mustaftî
Källa: https://alfawzan.ws/allmohadrat
https://www.youtube.com/watch?v=g1Sa0LQ3o0s

 

Fråga: Får man ställa frågor till en student om man bor i ett land som saknar lärda?

Svar: Ja. Frukta Allâh så gott ni kan. Fråga den bäste som du kan hitta av studenter och de fromma. Detta gäller dock endast vanliga frågor. Vad gäller stora frågor, som skilsmässa, så är det inte alla som kan svara på sådana frågor. I detta fall hänvisar man till religiösa domstolar eller kommittén för religiösa utslag.