När fick hon sin månadsperiod?

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

حكم-من-جاءتها-الدورة-بعد-الغروب-في-رمضان">https://binbaz.org.sa/fatwas/5427

Fråga: Efter att ha brutit fastan efter att solen gått ned, gick en kvinna för att två sig varefter hon märkte att hon hade fått sin månadsperiod. Är hennes fasta giltig eller inte?

Svar: Om hon fick sin månadsperiod efter solnedgången, så är den giltig. Om hon inte har vetskap om sin månadsperiod förrän solen går ned, är den också giltig. Men om hon är övertygad om att hon fick sin månadsperiod innan solen gick ned, så är fastan ogiltig. I så fall måste hon ta igen den dagen. Detta måste vetas.

Alltså, om hon får sin månadsperiod efter att solen gått ned, är fastan giltig. Om hon vet att hon fått sin månadsperiod först efter att solen gått ned, är fastan giltig. Om hon inte vet att hon fått sin månadsperiod under dagen och övertygas om det först på natten, är fastan giltig. Skulle hon däremot veta att hon fick sin månadsperiod innan solen gick ned, måste hon ta igen den dagen.

Fråga: I detta fall fick kvinnan reda på det först när hon skulle två sig efter att ha brutit fastan. Hon behöver inte ta igen fastan?

Svar: Hennes fasta är giltig.