När fastan är skadlig

Imâm Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (d. 386)

Fatâwâ Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî, sid. 122-123

Fråga: Vilka orsaker tillåter utelämnad fasta?

Svar: Om fastan skadar och tröttar ut den fastande, får han lov att slippa fasta. Därtill ska denne mottaga en pålitlig läkares utsago om att fastan skadar honom. Den ålderstigne som skadas av fasta får också låta bli att fasta. All skadlig fasta är ett giltigt skäl att inte fasta.