När får barnet inte vistas tillsammans med det motsatta könet

Publicerad: 2010-12-04
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (513)

 

Fråga: Finns det en särskild ålder då barnen inte kan gå i skola med blandade kön?

Svar: När man anar att de prövas av blandningen.