När ett giltigt skäl upphör under dagen i Ramadhân

Fråga: Måste kvinnan vars månadscykel upphör under dagen i Ramadhân fasta den resterande dagen?

Svar: Tvivelsutan. Den som låter bli att fasta på grund av ett skäl som sedermera upphör under dagen, måste fasta resten av dagen utav respekt för tiden. Därefter tar han igen den dagen. Exempel på sådana fall är resenären som kommer hem på dagen, sjuklingen som blir frisk på dagen, den menstruerande kvinnan som blir ren på dagen, barnet som blir könsmoget och den otrogne som konverterar till islam på dagen – de skall fasta resten av dagen utav respekt för tiden. Därefter tar de igen den dagen.