När ens moder begår otukt

Den som får reda på att hans moder har begått otukt är skyldig tillsammans med sina syskon och släktingar att hindra henne från synder. Om hon vägrar och den enda lösningen är att frihetsberöva henne, får de göra det och kanske till och med binda fast henne vid behov.

Barnen får dock inte slå sin moder. De får inte vända henne ryggen så att hon får möjligheten att synda. De skall förhindra henne så gott det går. Om hon skulle vara i behov av mat och kläder, så skall de förse henne med mat och kläder. De får inte avrätta henne eller tillämpa något annat straff på henne. Skulle de göra det är de syndiga.