När en tidig lärd dömer en hadîth på ett sätt och en sen på ett annat

Fråga: Hur skall man förhålla sig om en tidig lärd säger att en hadîth är svag eller autentisk och en av dagens lärda säger rena motsatsen om den?

Svar: Vi tittar på de bådas bevis. Om du klarar av att se vem som har rätt, gör du det. Annars frågar du specialisterna, de lärda inom Hadîth, som kommer att tala om för dig den korrekta åsikten.