När en nyser skall alla be om nåd för honom

Nyss nyste en person. Ett par stycken sade:

يَرْحَمُكَ الله

”Må Allâh benåda dig.”

Alla andra var tysta. Det motsäger sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) order när han sade:

”Om någon av er nyser och lovprisar Allâh är det en skyldighet för varje muslim som hör honom att säga:

يَرْحَمُكَ الله

”Må Allâh benåda dig.”

Många hörde honom, men endast ett fåtal lade märke till honom och bad om nåd för honom. Varför det? Därför att samhället är på det viset. Vem skall korrigera här samhället? Det jordanska samhället består av miljoner människor. al-Albânîs ord rinner bara ut i sanden. Bara ett fåtal människor som bryr sig om den här Sharî´ah-baserade domen tar till sig.