När en lärd hyllar en vilsen sekt

Fråga: Vi hör hur vissa lärda har prisat sekter som har kommit till det här landet och sagt att de kallar till Allâhs väg och på ett föreskrivet sätt. Stämmer det?

Svar: Vi önskar att de gjorde det. Vi önskar att de kallar till Allâhs väg och på ett föreskrivet sätt. Men stämmer det? Det behöver granskas. Låt oss granska deras kall och metodiker och se om det är som den här personen säger. Ett påstående räcker inte. Det behövs en analys.