När en gift man ser en attraktiv kvinna

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (10/152)

Muslim sade:

1403 – ´Amr bin ´Alî berättade för oss: ´Abdul-´Alâ berättade för oss: Hishâm bin Abî ´Abdillâh berättade för oss, från Abûz-Zubayr, från Djâbir som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg en kvinna varpå han gick till sin kvinna Zaynab som garvade skinn. Efter att han hade uppfyllt sitt behov kom han ut till sina följeslagare och sade: ”Kvinnan kommer och går i skepnad av en djävul. Om någon av er får syn på en kvinna ska han gå till sin hustru. På så vis gör han sig kvitt det han upplever innerst inne.”

Salamah bin Shabîb berättade för mig: al-Hasan bin A´yan berättade för oss: Ma´qil berättade för oss, från Abûz-Zubayr: Djâbir berättade att han hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Om någon av er är förtjust i en kvinna så att hon fastnar i hans hjärta, ska han gå till sin hustru och lägra henne. På så vis gör han sig kvitt det han upplever innerst inne.”

Den andra rapporteringen förklarar den första. Hadîthen betyder att det är rekommenderat för en man som blir upphetsad av en kvinna att lägra sin maka eller eventuella slavinna för att stilla sin lust och lugna ned sig. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Kvinnan kommer och går i skepnad av en djävul.”

Enligt de lärde betyder det att kvinnan anvisar lust och kallar till prövning då Allâh har skapat männen på så sätt att de dras till kvinnor och njuter av att titta på dem och allt som har med dem att göra. På så vis påminner hon om Satan som kallar till ondska med sina viskningar och försköningar. Det betyder dels att en kvinna inte ska röra sig bland män så länge det inte är nödvändigt, dels att män ska sänka sina blickar och inte ens titta på kvinnornas kläder.