När en av bönens pelare uteblir utav glömska

Publicerad: 2008-05-24
Författare: Imâm Mûsâ bin Ahmad al-Hadjdjâwî (d. 968)
Källa: Zâd-ul-Mustaqni´
Förklaring: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Matn Zâd-il-Mustaqni´ (1/446-447)

 

Har man glömt en pelare och kommer på den efter att ha inlett läsningen i den efterkommande Rak´ah, annulleras den Rak´ah som man glömt [pelaren] i.

Skulle man däremot komma på det innan, är det obligatoriskt att återvända till den [glömda pelaren]. I detta fall utför man den och de efterkommande pelarna.

Men om man kommer på det efter Taslîm, anses hela Rak´ah ha gått om intet.

Den som glömmer en pelare och kommer ihåg den innan han inleder den efterkommande Rak´ah, måste återvända till den, utföra den och det efter den, samt utföra Sudjûd-us-Sahû.

Om vi föreställer oss att man glömmer al-Fâtihah, Rukû´ eller Sadjdah i den första Rak´ah för att därefter komma på det innan man påbörjar den andra Rak´ah, är det obligatoriskt att återvända och fullborda den uteblivna pelaren och det som efterföljer den. Efter att ha utfört den första Rak´ah, utför man den andra. Skulle man emellertid inte återvända, bryts bönen.

Om man däremot först kommer på denna pelare efter att ha påbörjat läsningen i den andra, fortsätter man att be. I detta fall annulleras den första Rak´ah och den ersätts med den andra. Härmed omvandlas den andra Rak´ah till den första Rak´ah som bönen sedan byggs på. Därefter utför han Sudjûd-us-Sahû.

Detta gäller dock endast om pelaren inte är Takbîrat-ul-Ihrâm. Om denna pelare uteblir, är bönen ogiltig redan från början. I detta fall får man utföra Takbîrat-ul-Ihrâm och förrätta bönen från början.

Men om man kommer på det efter Taslîm, anses hela Rak´ah ha gått om intet. – Den som kommer på den uteblivna pelaren – som al-Fâtihah, Rukû´ eller Sadjdah – efter att ha förrättat bönen, anses vara som den som glömmer att förrätta en hel Rak´ah. I detta fall åläggs han att rikta sig mot Qiblah medan han sitter ned, resa sig upp och utföra en Rak´ah med Tashahhud. Därpå utför han Sudjûd-us-Sahû och sedan Taslîm.