När du vänjer dig vid att höra falskhet…

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahumullâh) sade:

”Om människan vänjer sig vid att lyssna till falskhet och acceptera den får det henne att förvränga sanningen från dess plats. När hon väl accepterar falskheten börjar hon även älska den och behagas av den. Om sanningen säger något annat förkastar och beljuger hon den om hon kan. Annars förvränger hon den. Det är så Djahmiyyah gör med verserna och hadîtherna om egenskaperna. De förkastar dem via förvrängningar som i själva verket är förnekelse av sanningen.”1

Djahmiyyah klarar inte av att stryka bort verserna. Vad gör de i stället då? De ger dem en falsk tolkning och förvränger deras betydelser. De klarar inte att förvränga skriften ehuru de önskar att de kunde göra det. De klarar inte av att göra det. Qur’ânen är bevarad.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/43).