När du talar om moral istället för dogm

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

Wa annâ hâdha Sirâtî Mustaqîmâ, sid. 33-34

Om du anammar en metod som är byggd på sektväsen och lämnar den väg som beträddes av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, deras efterföljare och deras efterföljare, och tar lätt på dogmatiska frågor och lägger vikt vid moraliska frågor och lämnar det viktigaste för det mindre viktiga som inte accepteras förrän det viktigaste är uppfyllt, så har du tagit fel väg och avvikit från den sanning som finns i Qur’ânen, Sunnah och Salafs metod. Folk med importerade metoder talar om moraliska synder. Visst är det bra, men det är obligatoriskt att börja med dogmen. Därefter kommer moraliska synder. Att överge dogmen, däribland den som är relaterad till Allâhs namn och egenskaper, och säga att den är självklar och obehövlig idag är ett inkorrekt och förkastat resonemang. Detsamma kan sägas om människor som anklagar de lärde för att vara efterblivna och mumier som lever i svunna tider och är sysselsatta med irrelevanta frågor – allt sådant är falskt.