När du ser en prövad person

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Abî Bakr bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

al-Wâbil as-Sayyib wa Râfi´-ul-Kalim at-Tayyib, s. 363

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som ser en prövad person och säger:

الْحَمْدُ الله الَّذِي عافاني مِمَّا ابْتَلاك به وفَضَّلني على كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً

”Lov och pris tillkommer Allâh som har skonat mig från det som Han har prövat dig med och verkligen förärat Sig över mig framför många andra som Han har skapat.”

kommer inte att drabbas av den prövningen.”1

Rapporterad av at-Tirmidhî som sade:

Hadîthen är god.”

1at-Tirmidhî (3432).