När du ser en person undvika Ahl-us-Sunnah

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/284-285)

Fråga: Numera sägs det ofta att det är innovation att pröva folk med individer. Vilka regler har den frågan?

Svar: Salaf brukade känneteckna Qadariyyah med förtal av al-Awzâ´î, Djahmiyyah med förtal av ´Abdullâh bin al-Mubârak, Shî´ah med förtal av Sufyân ath-Thawrî – och Imâm Ahmad var prövningen med vilken sanning distanserades från osanning.

Ahl-ul-Bid´a och prövande individer har många sätt för att förtala och svärta Ahl-us-Sunnah. De har sina värderingar med vilka de förser sina undersåtar. Salafiyyûn prövas vid universitet och andra på andra platser, men dem låter vi vara.

Om jag ser en person förtala Mâlik; tvivlar jag på hans innovation? Säger jag att han är Salafî?

Om vi ser en person ha som vana att gå till Ibn Bâz, Ibn ´Uthaymîn och andra, vet vi att han – om Allâh vill – är från Ahl-us-Sunnah. Om vi ser en person alltid på flykt, varje gång Ibn Bâz kommer till Madînah lyser han med sin frånvaro. Vad bevisar det? Med dessa indicier vet vi vem som är sanningsenlig och vem som är osanningsenlig. Hadîthen säger:

Hycklarens kännetecken är tre; när han talar, ljuger han, när han lovar, bryter han löftet och när han tar på sig ett ansvar, bedrar han.”1

Muslimernas kännetecken är fredshälsning, besök och så vidare. När du ser en person undvika Ahl-us-Sunnah, inte besöka dem och så vidare – vad bevisar det?

1al-Bukhârî (33) och Muslim (59).