När du ser din ledare förfela

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

as-Sayl al-Djarrâr (4/566)

Den som ser sin ledare förfela ska råda honom och inte skandalisera honom offentligt. Istället ska han göra som hadithen säger, ta ledaren i handen och råda honom hemligt. Han ska inte förnedra Allâhs makthavare. Redan i början av boken klargjorde jag att det är otillåtet att revoltera mot ledarna oavsett hur orättvisa de skulle vara så länge de ber och inte hädar stort. Sådana hadither är mångfaldiga. Medborgarna är skyldiga att lyda sina ledare i sådant som innebär lydnad till Allâh och trotsa dem i sådant som innebär trots mot Allâh, ty:

Skapelsen skall inte lydas inom det som är olydnad mot Skaparen.”1

1al-Bukhârî (7258) och Muslim (1840).