När du hör tuppen gala, hunden skälla och åsnan skria

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Abî Bakr bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

al-Wâbil as-Sayyib wa Râfi´-ul-Kalim at-Tayyib, s. 358

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om ni hör åsnan skria ska ni be om Allâhs skydd mot Satan. Ty den har sett en djävul. Och om ni hör tuppen gala ska ni be Allâh om Hans gåvor. Ty den har sett en ängel.”1

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om ni hör hundar skälla och åsnor skria på natten ska ni söka skydd hos Allâh mot dem. De ser något ni inte ser.”2

Rapporterad av Abû Dâwûd.

1al-Bukhârî (3303) och Muslim (2729).

2Abû Dâwûd (5103). Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (5103).