När du går in i ett badhus

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Abî Bakr bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

al-Wâbil as-Sayyib wa Râfi´-ul-Kalim at-Tayyib, s. 375

Det nämns att Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Badhuset är ett förträffligt hus som inträds av muslimen. När han går in i det, ber han Allâh om paradiset, och när han går ut ur det, ber han Honom om skydd mot Elden.”1

1Ibn Abî Shaybah (1/109) och al-Bayhaqî i “Shu´b-ul-Îmân” (13/473), som sade att berättarkedjan är autentisk. Autentisk berättarkedja enligt al-Albânî i “al-Kalim at-Tayyib”, s. 183.