När du blir arg

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Abî Bakr bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

al-Wâbil as-Sayyib wa Râfi´-ul-Kalim at-Tayyib, s. 362

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

”Om Djävulen förleder dig, be då Allâh beskydda dig; Han är den Hörande, den Vetande!”1

Sulaymân bin Surad sade:

”Jag satt med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medan två män bråkade med varandra. En av dem var röd i ansiktet och hans pulsådror var svullna. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag känner till en mening som kommer att få honom att bli kvitt det han upplever om han säger den. Om han säger:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

”Jag söker skydd hos Allâh mot den utstötte Satan.”

blir han kvitt det han upplever.”2

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

´Atiyyah bin ´Urwah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Ilska är från Satan och Satan är skapad av eld. Eld släcks bara med vatten. När någon av er blir arg ska han två sig.”3

Rapporterad av Abû Dâwûd.

Abû Dharr berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Om någon av er blir arg när han står upp, ska han sätta sig ned. Antingen försvinner hans ilska eller också får han lägga sig ned.”4

141:36

2al-Bukhârî (3282) och (6048) och Muslim (2610).

3Abû Dâwûd (4784) och Ahmad (6/168). Svag enligt al-Albânî i “adh-Dha´îfah” (582).

4Abû Dâwûd (4782). Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (4782).